יהוה?

במצרים כינסו משה ואהרון את זקני בני ישראל , חזרו באוזניהם על דברי האל וחוללו לעיניהם את המופתים . הכנס עבר בהצלחה והזקנים סמכו ידיהם על השניים . אז הלכו משה ואהרון עם הזקנים אל פרעה . אלא שבדרך איבדו הזקנים בהדרגה את אומץ ליבם והתחילו לנשור בחשאי בזה אחר זה . כשהגיעו לפתח הארמון נותרו משה ואהרון לבדם . משה היה אז בן שמונים ואהרון בן שמונים ושלוש . הם התייצבו בפני פרעה וכל הסובבים אותו הביטו משתאים בשני הזקנים התמירים בעלי העיניים היוקדות והארשת הקודרת . פרעה ציפה שיניחו לפניו מנחות וישתחוו לו , אבל הם לא הגישו מנחות ולא השתחוו , אלא אמרו לו שיהוה אלוהי ישראל מצווה עליו לשלח את עמו כדי שיקריבו לו קורבנות במדבר . פרעה שאל בתמיהה מעורבת בלעג מי זה בכלל יהוה שעליו לשמוע בקולו . הוא הוסיף שאף פעם לא שמע עליו ואינו מתכוון לקבל ממנו פקודות . ליתר ביטחון הורה לחכמיו המלומדים לחפש אם יש רשומות כלשהן על אל בשם יהוה . הם חיפשו בספרי הממלכה , מצאו שם את אלי מואב , אדום , עמון , פיניקיה ועוד רבים אחרים , אבל אל בשם יהוה לא נמצא . פרעה חקר את משה ואהרון על אלוהיהם : האם הוא צעיר או זקן ? כמה ערים כב...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור