התרגשות

כפי שניבא יוסף , אחרי שבע שנות שובע באו שבע שנות רעב לא רק על ארץ מצרים , אלא גם על כל הארצות השכנות לה . רק במחסני הממלכה נותרה חיטה , וכל יושבי הארצות הללו באו אל יוסף שתיפקד כמין שר צנע של המזרח הקרוב כולו . יוסף גם ניצל את הרעב ואת מצוקת ההמונים כדי לשעבד את כל האיכרים ורועי הצאן במצרים ובסביבותיה , להופכם לצמיתים ולקנות את אדמותיהם בעבור פרעה . בין הבאים למצרים לקנות תבואה היו גם כל אחי יוסף , מלבד בנימין הצעיר שנותר בכנען עם יעקב . כשהגיעו למצרים ניסו להוריד פרופיל ולא להתבלט . בערב הלכו לרובע הזונות , בין היתר כדי לחפש שם את יוסף , מכיוון שהניחו שטבעי שנער יפה כמוהו יימכר לזנות . שם מצאו אותם שליחי יוסף שנשלחו על ידו להביאם . כשהתייצבו לפניו לא הכירו אותו , שכן הוא לא היה דומה כלל לנער שזכרו מכנען . הוא עצמו כבש את התרגשותו ונתן דווקא לרגשות הזעם , המרירות והעלבון שקיננו בו מאז לנווט לעת עתה את מעשיו . הוא לא נתן כל סימן לכך שהוא מזהה אותם , נהג איתם בקשיחות , דיבר איתם ממרום מושבו באמצעות מתורגמן , שאל אותם למה נכנסו לארצו בגניבה ומה עשו בלילה ברובע הזונות והאשים אותם בריגול . ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור