טבח

יום אחד התחשק לדינה , בתם של יעקב ולאה , להשתחרר קצת מהמסגרת המצומצמת והלוחצת של החמולה ולצאת לשוטט מעט ולראות את בנות הארץ הכנעניות . ראה אותה שכם בן חמור , לקח אותה אליו ושכב איתה . במהלך המשכב הוא גם התעלל בה , אבל אחר כך התאהב בה ורצה להתחתן איתה . אביו הציע זאת ליעקב ולבניו והבהיר להם שקשרי חתונה כאלה יועילו ליחסים בין חמולת יעקב לשכמיים , לקשרי המסחר ולחיים המשותפים . הוא גם התחייב לתת מוהר נדיב . בני יעקב לא התלהבו מכך במיוחד . הם לא הוטרדו מכך שדינה נאנסה או סבלה , אלא מכך ששכם שכב איתה לפני החתונה בניגוד למקובל אצלם . אי לכך החליטו לנקוט דרכי עורמה ומזימה ואמרו לשכם שהם מסכימים להצעתו , אבל לא יוכלו לבוא איתו בקשרי חיתון כל עוד אנשיו ערלים . שכם וחמור הסכימו למול את כל אנשיהם ולאחר שלושה ימים , בעודם כואבים , דואבים וחלושים מן המילה , באו שמעון ולוי לעיר ורצחו את כל הגברים בשכם . את דינה לקחו איתם והסתלקו מהעיר . אחר כך באו שאר בני יעקב ובזזו את העיר , לקחו את כל המיקנה ושבו את הנשים ואת הטף לעבדות , כולל שמונים וחמש בתולות ששמעון לקח לו אחת מהן לאישה . יעקב לא היה שותף לכל זה...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור