בדלנות

כשהתברר שיעקב הוא הממשיך הרשמי של השושלת , התרו בו יצחק ורבקה שלא ייקח אישה מבנות חת ומן הכנעניות , אלא יעשה כפי שעשה יצחק ויתחתן עם מישהי מן המולדת , ממשפחת רבקה בפדן ארם . הם שלחו אותו אל אחיה של רבקה , לבן בן בתואל הארמי , בין השאר כדי להרחיקו מעשיו . עשיו מצידו לקח לו בינתיים עוד אישה - את מחלת בת ישמעאל דודו . הוא התקרב מאוד לישמעאל ובין שני הבנים הדחויים , המוקצים , הנבגדים , נקשרה ידידות . להבדיל מיעקב , שנדד למרחקים כדי לשמור על דמה הטהור והזר של המשפחה , התאקלם עשיו בסביבה ואף השתתף בפולחני הכנענים ובחינגותיהם , וחי חיים עליזים ועתירי הוללות . הוא היה לימים אבי האדומים ושוכני הר שעיר . שנים רבות לאחר מכן הם נכבשו על ידי דוד המלך וגוירו בכוח לצדוקיות על ידי יוחנן הורקנוס החשמונאי , אבל חברו אחר כך אל הרומאים , ומהם יצא הורדום שמלך על היהודים והשליט עליהם את אותן אורחות הוללות ואהבת העולם הזה שהיו נחלתו של עשיו כבר ברחם , ושהיו לזרא ליהודים ולאלוהיהם . כמו מרבית חייו לפני כן , גם חייו לאחר העימות בין בניו עברו על יצחק ללא אירועים מיוחדים . הוא הוסיף להיות האיש השקט והצנוע שהיה ;...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור