מורשת אבות

שוב היתה בצורת ורעב כבד ירד על כנען . יצחק ביקש לרדת למצרים אבל אלוהים הורה לו להישאר בכנען וחזר באוזניו באותה הזדמנות על ההבטחות שכבר הבטיח לאברהם . יצחק נשאר אצל אבימלך מלך גרר , וכמו אביו אברהם לפניו גם הוא סיפר שרבקה היא אחותו . הפעם לא היתה זו אפילו חצי אמת . לא עבר זמן רב ואבימלך ראה את יצחק שוכב עם רבקה . הוא כעס עליו מאוד ויצחק ניסה לטעון להגנתו שחשש שמא יהרגו אותו אם יחשבו שהיא אישתו . באותה שנה התחיל יצחק לזרוע אדמות נגב שקיבל בחכירה מאבימלך והצליח להעלות יבול רב . הוא צבר גם מיקנה ורכוש עד שאבימלך ביקש ממנו ללכת עם כל רכושו הרב ולמצוא לו מקום משלו . יצחק נדד משם והתיישב בנחל גרר . הוא חפר את הבארות שחפר בזמנו אברהם ושנסתמו אחר כך על ידי הפלישתים . אבל כשמצאו אנשיו מים בבארות התחילו סכסוכים על המים בינם לבין רועי אבימלך . לבסוף אולץ יצחק לנדוד שוב והתיישב בבאר שבע . בסיכומו של דבר יושרו ההדורים בין יצחק ואבימלך והם כרתו ברית . אחרי שהתיישבו בבאר שבע לקח עשיו לעצמו שתי נשים חיתיות - את יהודית בת בארי ואת בשמת בת אילן . יצחק ורבקה לא התלהבו מכל העניין .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור