תיאולוגיה ברחם

במשך שנים נראה היה שגם רבקה עקרה , כשרה לפניה . אבל יצחק הפציר באלוהים עד שנעתר לו ורבקה הרתה . די מהר התברר שהיא נושאת תאומים , מכיוון שהם היו מתגוששים ורבים בבטנה . היו אלה יעקב ועשיו והריב ביניהם נסוב על עניין נכבד למדי . יעקב טען שיש עולם הבא ותחיית המתים . עשיו טען לעומת זאת שיש רק מה שיש - העולם הזה על כל מה שיש בו - ובסוף מתים ואחר כך אין כלום ; הגוף נרקב בקבר ושום דבר אחר לא נשאר . עשיו הסיק מכך שאין טעם להשתדל לעשות כל מיני מצוות למען גמול כלשהו המובטח לעולם הבא , פשוט משום שאין עולם אחר . הוא טען שאם יש אלוהים ואם האלוהים הזה כל כך רוצה להעניש את אלו שהוא מחשיב לרשעים רק משום שהם לא ממלאים את רצונו , הרי הוא יכול להעניש אותם כאן ועכשיו , ולמה לו לחכות לאיזה חיים אחרים שאף אחד לא ראה מעולם ? ואם המתים רק עוברים לאיזה עולם שכן , המשיך עשיו את מסכת טיעוניו הסדורה באפלולית הרחם , כיצד זה הם אינם באים פה ושם לפקוד את עולמנו ? באופן לא מפתיע צידד סמאל בעמדתו של עשיו ומרוב הזדהות איתו אפילו רצה להרוג את יעקב , אבל מיכאל התייצב לצד יעקב ומנע זאת מסמאל . רבקה כמובן לא ידעה על מה כל המ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור