בתולין

בסמוך לכך מתה שרה בגיל מאה עשרים ושבע . יש מספרים שהשטן בא אליה אחרי העקדה וסיפר לה מה היה . כששמעה זאת הניחה ראשה בחיק אחת משפחותיה ודממה שם לתמיד . אז קנה אברהם את מערת המכפלה מעפרון החיתי , לאחר שקיבל לכך רשות מבני חת שבקרבם ישב כגר ותושב . הוא קבר את שרה במערה ההיא . למרות יחסם הטוב של הכנענים השביע אברהם את עבדו אליעזר שלא יחתן את יצחק עם אישה כנענית אלא יביא לו אישה מן הבית , מהמולדת , מהמקום שממנו יצא אביו וממנו שילח אותו אלוהים , מארם נהריים . אליעזר נשבע לו על כך בהנחת ידו על אברו של אברהם . אחר יצא לארם נהריים עם עשרה גמלים עמוסי כל טוב , הגיע לפנות ערב אל עירו של נחור אחי אברהם והבריך את הגמלים ליד הבאר . בשעה זו יצאו הנשים לשאוב מים ואליעזר ביקש מאלוהים שהנערה שתיקרה בדרכו ותשקה אותו ואת גמליו תהיה זו שתינתן ליצחק . בעודו מדבר , יצאה לקראתו רבקה בת בתואל בן נחור . היא היתר , יפה ומרשימה ולבושה וכל הופעתה העידו על בתוליה . כך לפחות דימה לעצמו אליעזר . היא הזדרזה להשקות אותו ואת גמליו והוא שם שני צמידי זהב כבדים על ידיה . היא הזמינה אותו להתארח בבית הוריה אבל בסופו של דבר הזמ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור