הבטחות

בהמשך התחזק מעמדו של אברם . הוא אף רכש לו סוג של בעלות על חלק מן הארץ וזכה להכרה ולכבוד ממלכי הארץ לאחר שסייע להם במלחמה נגד ברית של צבאות פולשים מעילם ומדות . לפני שנוצחו בידי מחנהו הקטן של אברם היכו הפולשים האלה בהנהגתו של כדרלעומר מלך עילם שלושה שבטי נפילים : את הרפאים בעשתרות | קרניים , את הזוזים בהם T ואת האימים ' ? בשווה ? " T קריתים . ? TT : ' אחרי המלחמה ההיא נגלה אלוהים לאברם בפעם השלישית . הפעם הביע אברם ספק ודאגה נוכח מבול ההבטחות והפנה את תשומת ליבו של אלוהים לעובדה שעדיין אין לו בנים . אבל אלוהים אמר שהבנים בוא יבואו , הוציא אותו מהאוהל , הראה לו את הכוכבים ואמר לו שצאצאיו יהיו רבים כמותם . אברם עדיין פקפק וטען שההבטחה אינה עולה בקנה אחד עם התחזיות האסטרולוגיות . אבל אלוהים אמר לו להתעלם מהאסטרולוגיה כי לכוכבים אין השפעה עליו ולא תהיה להם השפעה על צאצאיו . אלא שאברם עדיין רצה איזו הוכחה , אות , סימן . אז אמר לו אלוהים לקחת עגלה , עז , איל , תור וגוזל ולבתר אותם . אחרי שביתר אותם ירד עיט על הפגרים והשמש נטתה לערוב . אימה חשיכה נפלה על אברם ומתוך האימה והחושך דיבר אליו האל ....  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור