דם וזרע

לאחר ששב ליבשה נטע נוח כרם והיה ליינן הראשון . לאחר שגילה את נפלאות היין הפך להוט אחריו והיה משתכר מפעם לפעם . באחת הפעמים הללו התערטל באוהלו ואונן . ויש שסיפרו שפנה לאוהל אישתו ובא עליה . דבר אחד ברור - חם בנו עקב אחריו , צפה במעשיו והלעיג עליו . היו אף שסיפרו שחם נתקף זעם , ואולי רוח לצון מרושע וזדון , וסירס את אביו בעודו שיכור ומעונג והותירו כך מתבוסס ביין , זרע ודם עד שבאו שם ויפת וכיסו אותו . היו אף שלחשו מפה לאוזן שחם בא על אביו המעולף וחדר אותו מאחור . כל הפרשה הזו התבררה כהרת גורל והרת אסון . כיוון שראה חם את שאסור היה לו לראות נגזר על כל צאצאיו - כוש , מצרים , פוט וכנען - שיהיו עיניהם אדומות ושערם חרוך ומפוחם ; מפני שהלעיג על אביו נגזר שיהיו שפתיהם עקומות ; ומפני שלא כיסה את אביו העירום נגזר על כל צאצאיו להלך עירומים וחשופי שת במצרים ובכוש . לעומת זאת על בניו של שם נגזר אמנם לסבול בזמן ובעולם הזה , אבל הובטח להם טוב ונחמה לעתיד לבוא , ובחלקם של בני יפת נפלו שגשוג והצלחה בעולם ובזמן . אמנם לעתיד לבוא הם היו אמורים להיספות במלחמת גוג ומגוג , אבל היו שהבטיחו להם שייקברו כראוי סבי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור