ימי הארץ האחרונים

אדם הוליד עוד שלושים בנים ושלושים בנות . לאחר קין והבל ותאומותיהן נולד לאדם וחווה שת , ממנו עתיד היה לצאת לימים המשיח . הוא היה הראשון מבין שלושה עשר בני אדם שעתידים היו להיוולד נימולים . חווה העבירה את אחרית ימיה בחרטה ובבכיות על שאכלה מפרי עץ הדעת . אדם הוכש על ידי נחש קדמוני , נפל למשכב וידע לראשונה חולי ומכאוב . המקובלים ידעו לספר שאת הנחש הקדמוני ההוא הרג ברבות הימים בנו של רב המנונא . T : ~ אדם לא החלים מהנכישה ההיא ולאחר איזה זמן ירד לקראתו מן השמים רכב אש רתום לארבעה נשרים מאירים שמלאכים הולכים לפניו . כשהגיע הרכב עד המקום בו שכב אדם החולה הקימו שם המלאכים מזבח קטורת וקראו לאל לסלוח ליציר כפיו . אז נפתחו שבעת הרקיעים והרכב טס אל תוכם , נושא את נשמת אדם , נבלע בלשונות אש שכיסו את הרקיע כולו בעשן כבשני שחור . מבעד לעשן נראה במעומעם כל צבא השמים כורע בתפילה וגם השמש והירח נפלו על פניהם למען נשמת אדם . חווה התבוננה בהם וראתה שני כושים . היא קראה לשת בנה שנולד אחרי קין והבל והוא הסביר לה שהשמש והירח אספו את אורם מפני אורו של אלוהים . אז ירד שרף בעל שש כנפיים , לקח את נשמת אדם וטבל א...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור