קין והבל

חווה קשתה מאוד בלידתה את קין . היא סבלה מכאובים קשים שעה ארוכה אבל הילד לא בקע מרחמה , עד שירד המלאך מיכאל , נעמד לימינה וליטף את פניה ואת חזה . אז נולד קין ונראה לסובבים אותו כמלאך . אחדים זיהו דמיון מסוים לסמאל . קין היה עובד אדמה והבל היה רועה צאן . שם , ביניהם , נולדה האיבה העתיקה שבין הרועים לאיכרים . לקין היתה תאומה בשם לבודה ולהבל היתה תאומה בשם קליטה . הבל היה אמור לשאת את תאומתו של קין וקין את תאומתו של הבל , אבל קין חפץ כתאומתו שלו שהיתר . יפה יותר , אף שאדם הזהירו שהדבר פסול ( אם כי לא היתה לו בעיה מיוחדת עם הזיווג בין קין לבין תאומתו של הבל , שהיתר , גם היא אחותו . ( כל הפרשה הזו הוסיפה לחמיצות שתססה בין האחים . יום אחד הקריבו קין והבל קורבנות לאלוהים . קין הביא מפרי האדמה והבל מבכורות צאנו ומן החלב . הם ערכו את מזבחותיהם בהר המוריה , במקום בו עתיד היה להיבנות בית המקדש . אלוהים הגיב לקורבנות באופן סלקטיבי ואותת שהוא מקבל בברכה רק את קורבנו של הבל . עקב כך פרץ ויכוח בין האחים . קין הביע עמדה ספקנית וביקורתית ופקפק במניעיו ובהתנהגותו של אלוהים . הוא אמר שלא היתה כל סיבה להעד...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור