טשטוש הגבולות

רק באחרית הימים עתיד היה האל להכריז חנינה כללית לישראל , לתת את מפתחות הגיהינום למיכאל ולגבריאל , לשלוח אותם לפתוח את שמונת אלפי שערי התופת ולהעלות משם את הרשעים . מיכאל וגבריאל עתידים היו לתפוס אז את הרשעים , למשות אותם ממעמקי הגיהינום , לרחוץ ולסוך ולרפא אותם , להלביש אותם בגדים נאים ולהביא אותם לפני האל וכל צדיקיו . אז היו הרשעים אמורים לראות את כבודו של האל , לברך אותו , להודות לו ולהשתחוות לפניו . ככלל עלה מבין שורות המספרים והמגוללים את זוועות הגיהינום שהגויים כולם אמורים היו לסיים את דרכם בגיהינום . לאחרים נודע שהדברים אמורים בעיקר בעובדי האלילים , אותם יוליך אלוהים באחרית הימים על גשר הולך וצר מעל הגיהינום , עד שיהפוך הגשר לחוט דק תחת רגליהם והם יפלו לתופת . רק חסידי אומות העולם עתידים לצאת משם בזמן כלשהו . את שאר הגויים יוציאו רק מפעם לפעם , כדי שיראו את כל הטוב שנפל בחלקם של ישראל ויקנאו . אבל דבר כמעט לא נודע על הגיהינום העצומה שהיתה אמורה להכיל את כל הגויים , ודומה שגורלם ניטשטש , נזנח על ידי הוועדות העליונות , והגיהינום שלהם הלכה ונתרחקה ושקעה לה לאיטה בעשן של שיכחה . מתוך...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור