מדורי גיהינום

בתקופת התלמוד הביא אליהו את אחד החכמים לסיור חינוכי בגיהינום . הוא הראה לו בני אדם שמאכילים אותם את בשרם שלהם ובני אדם אחרים שתולעים אוכלות וממקמקות את בשרם בעודם חיים . עוד הראה לו אנשים שמאכילים אותם רק חול ושיניהם נגרסות ונשברות . שנים עשר חודשים הם מתענים כך , הסביר אליהו , עד שהם נעשים אפר והרוח מפזר את אפרם תחת רגלי הצדיקים . כבר בשלב הזה סופקו לגיהינום חמישה סוגים שונים של אש : אש אוכלת ושותה , אש שותה ואינה אוכלת , אש אוכלת ואינה שותה , אש שאינה אוכלת ואינה שותה ואש אוכלת אש . בהמשך השתכללה התוכנית . על הגיהינום התמנה מלאך בשם דומה . ממלא המקום שלו נקרא קיפוד . תחתיו פעלו שלושה משגיחים - משחית , אף וחימה . הגיהינום חולקה לשבעה מדורים , אורכו ורוחבו של כל אחד מהם מהלך שלוש מאות שנה וכך גם גובהו . המדור הראשון , בור , שהיה המדור העליון , היה מאוכלס על ידי מלאכי חבלה רבים ושרץ נחשים ועקרבים . שם היו דנים את המהרהרים הרהורי עברה על משכבם בלילות ואת אלה שלא נהגו כבור בתלמידי חכמים . המדור השני נקרא שחת והיה כולו חושך ואש ירוקה . שם דנו את המלבין פני חברו ברבים , את בעלי הגאווה , את ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור