הגן הקרוב־רחוק

בתקופת המקובלים התרומם גן העדן עוד ואף התפצל : גן העדן שבו שהו אדם וחווה התחלק לשבעה היכלות שמימיים שנקראו מעכשיו " גן עדן . "תחתון גן העדן התחתון ריחף טפח אחד בלבד מעל קרקע העולם הזה . דרומו של הגן היה ממוקם מעל צפונו של העולם , אבל למרות הקירבה הגיאוגרפית היה קשה להגיע אליו כי מעל הצפון היה ממוקם גם פתח הגיהינום . בין פתח זה לבין גן העדן הפריד רק קיר דק , ומזיקי הגיהינום ארבו שם לעוברים . הדרך הבטוחה היחידה להגיע לשם היתה מחילת עפר שהוליכה ממערת המכפלה בחברון אל מחוץ לעולם . אדם וחווה ידעו זאת , ולכן כשמתה חווה כרה לה אדם קבר במערת המכפלה . ככל שחפר שם יותר גבר ריח הגן באפו ולכן המשיך לחפור ולהעמיק במשנה מרץ . לבסוף יצאה בת קול ואמרה לו לחדול . הוא הפסיק לחפור , קבר את חווה והלך , וכשהגיע יומו נקבר גם הוא שם , על ידי שת . אחר כך ביקשו עוד רבים להיקבר שם , אבל מלאכי השרת שמרו את הפתח ולא נתנו לאיש להיכנס . עם הזמן שכחו בני האדם את דבר קירבתה של המערה לגן עדן והמלאכים סתמו את פי המערה . רק לאברהם הוחלט לגלות זאת . וכך , יום אחד כשהלך אברהם לקחת כמה פרים מעדרו התחפש המלאך רפאל לפר משובח...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור