סיור מודרך

כשעלה משה למרום ערך לו המלאך גבריאל סיור בעולמות העליונים . בין היתר הביא אותו לראות את גן העדן . היו שם שני מלאכים שבראותם את משה חשבו שהגיע זמנו לבוא להשתכן בגן . אמר להם משה ; לא הגיע זמני , אלא באתי לראות את הצדיקים באים על שכרם . הכניסו אותו לגן והציגו אותו למלאך שמשיאל , הממונה על הגן , שישב תחת עץ החיים . שמשיאל הוליך אותו והראה לו שבעים כיסאות עשויים אבנים יקרות , פז , זהב , נופך , ספיר ויהלום . על כל כיסא ישב צדיק ושישים מלאכי שרת משרתים אותו . כיסאות עשויים מרגליות יוחדו לתלמידי חכמים , כיסאות של כדכוד לצדיקים גמורים , כיסאות של זהב לבעלי תשובה ולרווקים שלא טעמו טעם חטא מימיהם וכיסאות של כסף לגרי צדק . היו גם כיסאות של נחושת לרשעים שאבותיהם צדיקים או שבניהם צדיקים , כמו תרח שזכה לכיסא בזכות אברהם . כיסאו של אברהם עצמו היה גדול מן השאר , ולצידיו עמדו מאה ועשרים מלאכים . משה הביט על סביבותיו אבל ראה רק כיסאות שכאלה עד אופק הרקיע . השתומם ושאל מה אורכו של הגן . ענה לו שמשיאל שאין לו חקר ואין לו סוף . משה החזיר את מבטו אל הצדיקים שעל הכיסאות . כולם עטו לבוש מלכות וכתר מלכות ועדיי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור