גיאוגרפיה

העולם עמד כעת בצורה שניתנה לו : אורכו היה מהלך חמש מאות שנה ורוחבו מהלך חמש מאות שנה . גם מן הארץ עד לרקיע השתרע מרחב שמהלכו חמש מאות שנה , וכל רקיע מן הרקיעים מהלכו חמש מאות שנה . במזרחו של העולם ניצב עדיין גן העדן ובמערבו האוקיינוס . מעבר לאוקיינוס השתרעו ערבות ציה שורצות נחשים ועקרבים ושוממות . בדרום מוקמו מחסני האש ומערת הקיטור . בצפון העולם מוקמו מחסני האש של הגיהינום לצד אוצרות שלג וברד , כפור , חושך וסערה . שם גם התמקמו שדים רבים . מעבר לכל זה ניצב הגיהינום . את פאת הצפון לא השלים האל והיא ניצבת פרוצה אל התוהו . רק את התבור והחרמון התקין למושב בני אדם . העולם היה עגול מכל צדדיו ומוקף בים הגדול . את הים הגדול הקיפו עדיין מי בראשית שעמדו על עמודים עשויים חשמל . עמודי החשמל ניצבו על הררי ברד והררי הברד על אוצרות שלג . אוצרות השלג שכבו על אוצרות מים מעורבים באש ואלה נערמו על הים התחתון . הים התחתון מצידו גהר על מעמקי התהום שבהם שרר יצור בעל שלושה ראשים של שור . התהום והעלטה היו תחומים בקו התוהו , שהיה קו ירוק , סובב ומקיף , וממנו היה החושך עולה לעת ערב . קו זה היה שרוע על הבוהו , שה...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור