פרפראות

ועוד כמה יצורים שאיננו מרבים להיתקל בהם הספיק האל לברוא לפני סוף השבוע : הוא ברא יצור שכונה "ברנש '" , "דטור אדני השדה" או . "אדם" הוא נראה ממש כאדם רגיל , אלא שהיה קשור לאדמה בחבל של ספנים , שהוא כמין חבל טבור שחייו תלויים בו . אם היה החבל נקטע , היה היצור מת . הוא ניזון מעשבים שהיה מלחך בתחום החבל . אם היתד , ברייה כלשהי נכנסת לתחום זה היה טורף אותה . כשהיו באים לצוד אותו היו יורים חיצים בחבל מרחוק עד שהיו מנתקים אותו וברנש דטור היה נופל ומת . עוד נברא ברווז הבר , שמקורו היה נעוץ בעץ וצומח יחד עם העץ . מאוחר יותר נחלקו חכמים בשאלה אם הוא חי שיש לשוחטו , או צמח . נבראה גם הסלמנדרה , שהיתר . נוצרת מבעירת עצי הדס הבוערים שבע שנים רצופות ללא הפסק . כשהיתה יוצאת מבעירת ההדסים היתה נראית כמין עכבר קטן . משום שהיתה נוצרת מן האש היתה חסינה בפניה , ובכל מקום שבו נמצאה לא היתה לאש שליטה . גם הקורים שהיתה טווה היו מגינים משריפה . אנשי דור המבול לא חששו מאש , כי היו מתמרחים בדם של סלמנדרה . גם חזקיהו מלך יהודה ניצל מהאש בזכות סלמנדרה . אביו , אחז , רצה להעבירו באש , אבל אמו משחה אותו בדם סלמנדרה...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור