טלטלת הנשמה

אלוהים חיבב את אדם ונטה לשתף אותו בחלק מסורותיו . כך למשל שאל אותו פעם אדם כיצד נברא האור . בתשובה הניח אלוהים בידיו שתי אבנים - אבן חושך ואבן צלמוות . אדם הקישן זו בזו ואש יצאה מהן . הנה , ככה עשיתי את זה , אמר אלוהים . יחד עם האדם נבראו גם כל הנשמות שעתידות היו לרדת לעולם למן היום ההוא ועד סוף כל הדורות . כולן אוכסנו ברקיע השביעי . אז הוסדרה גם פרוצדורת הירידה שלהם לעולם לעתיד לבוא , באופן הבא : נשמה שהגיע תורה לרדת היתה משודכת לגוף עתידי כלשהו . לצורך כך סומן זוג מסוים שהיה עתיד ליצור את הגוף . כשנח על הזוג הזה החשק והם התחילו למשמש זה בזו , נתן אלוהים סימן למלאך בשם לילה , שהיה ממונה על ההריונות , והוא היה יורד , מיירט את טיפת הזרע בהינתזה בתיזמון מדויק כחוט השערה , ומעלה אותה מעלה . למעלה , במקום המכונה גורן , היה אלוהים מכריע איזה ולד יצמח מן הטיפה הזו - זכר או נקבה , חלש או חזק , עני או עשיר , גבוה או נמוך , נאה או כעור , שמן או רזה , בזוי או מכובד . רק אם יהיה צדיק או רשע לא גזר , אלא השאיר זאת בידי האדם לעתיד לבוא . אחר כך הביא המלאך הממונה על הנשמות את הנשמה שנבחרה להיכנס בטי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור