בריאה של מעלה

בתחילה יצר אלוהים את עצמו : יצאה שלהבת אחת משביב הקדרות , ננשף זיק בזיק וחשכת הקדומים נדלקה באש ראשונה . אז יצאה טיפה אחת מן התהום ונתחברה בשלהבת , הטיפה בימין , השלהבת בשמאל , נתחברו ונשתרגו זו בזו ונהיו דין וחסד המאוחדים במידת הרחמים , בסיס ליצירת העולמות כולם . כעת נוצרו הספירות האלוהיות במתכונת של שלושה קווים מקבילים - קו חסד שכולו טוב אלוהי , קו דין שכולו צמצום אלוהי קשה , צייקני ועיקש , וקו רחמים מפשר וממזג ביניהם . הספירות נבעו מתוך האלוהות האינסופית , החוצה ולמטה : ראשית יצאה ספירת הכתר שהיתה כולה מוחין ורחמים טהורים שטים בלובן ערפילי ורוחף ; ממנה יצאה ספירת חוכמה - התגלמות ראשונה של זכריות אלוהית , ספירת הזרע , הנקודה הטמירה , המינימלית ; ממנה יצאה ספירת הבינה - ספירת הרחם , התפרשות ראשונה של אימהות , של נשיות , של מקום ; ממנה יצאה ספירת החסד - עקרון השפע האלוהי המציף והגודש ; ממנה יצאה ספירת הדין - האש המצמצמת והשיפוט הקשה ; ממנה יצאה ספירת תפארת - לב הגוף האלוהי , ספירת הזכר , ספירת האיזון והאמצע ; ממנה יצאו ספירות נצח והוד - ספירות האשכים , הממגורות האוצרות את הפריון האלוהי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור