מקום למות בו

גם משנכנס העם לארץ והתיישב על האדמה חזר האל והוכיח אותו מפי נביאיו על שאינו עומד בתנאי הברית שנכרתה במדבר ולכן ימאס בו בסופו של דבר ויפיץ אותו מעל אדמתו , יגרש אותו מן הארץ שמעולם לא היתה שלו . עבור הכנענים שהוסיפו לשבת בה הוסיפה הארץ להיות מקום , בית , ואילו עבור היהודים היתה פחות ופחות בית , יותר ויותר מקום קדוש , חלקת אלוהים , משאת נפש , מחוז געגועים לא מתממשים , משהו פריך , ערטילאי , משהו שמתפוגג בעוד הרגליים מנסות להיאחז בו . מקום לא מקום . הארץ היתה מקום שקשה לחיות בו , ולכן הפכה למקום שמן הראוי למות בו . ככלל היה סמאל ממונה על המוות בכל מקום , אבל במה שנוגע לארץ ישראל ניטלה ממנו הסמכות הזו וניתנה למלאך גבריאל . לצורך העניין הוקצתה לגבריאל מחלקה מיוחדת של מלאכים שלא היו חלק מצבאותיו של סמאל . מלאכים אלו מנו כמספר בני האדם וכל אחד מהם היה ממונה על נפש אחת בלבד . מרגע שנטל את הנפש האחת ההיא , היה גם הוא עובר מן העולם . כממונה עליון על המוות בכלל - בארץ ישראל ובשאר מקומות - התמנה מטטרון . ההליך כולו היה קצת מסורבל : בכל יום הודיע אלוהים למטטרון מי הם שנגזרה עליהם מיתה , מטטרון העביר...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור