פאתי הארץ

ליהושע , שהיה מצאצאיה של רחל , הבטיח האל שוב את הארץ מהמדבר ועד הלבנון , עד הנהר הגדול פרת ועד ארץ החיתים . הבטחה זו לא קוימה מעולם . הם אמנם עברו את הירדן , סבו שבע פעמים את חומות יריחו ותקעו בשופרות עד שהתמוטטו חומות העיר בפניהם , הם עשו טבח גדול באנשי יריחו ורק על רחב הזונה חסו , הם שרפו את העיר באש , גם את כל תושבי העי הרגו ואת העיר שרפו , ועשו כך גם למקדה , ללכיש , לדביר , לחברון , לגזר , לחצור ולעוד ערים רבות ; יהושע אמנם תלה והרג רבים ממלכי כנען והכרית את רוב הענקים הקדמונים מן הארץ ; אלוהים אמנם נלחם עבורם והשליך על אויביהם אבנים גדולות מן השמים מעל עזקה ; יהושע פקד על השמש לעצור מעל גבעון ועל הירח לקפוא מעל עמק איילון ; אבל על אף כל המאמץ המלחמתי הזה , על אף מסע ההרג וההרס , נותרו רוב הפלישתים והכנענים במקומם ושבטי ישראל התנחלו ביניהם ולצידם . לפני שפנו לנחלותיהם חזר יהושע והתרה בהם שאם יסורו מהתניות הברית יכו אותם העמים שבקרבם הם יושבים וינשלו אותם מן הארץ . באותה נשימה אמר להם שלא יוכלו לעבוד את האל כי קדושתו וקנאתו מציבים אותו מעל לכוח אנוש ולא ניתן לרצותו . מן הדברים הובן ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור