לבדד ישכון

עוד לפני שהיו ישראל לעם , לפני שנברא האדם ולפני שבכלל נברא משהו , כשהיהודים רק הצטיירו לראשונה במחשבתו של האל , הוא החליט להביא אותם בחשבון מהתחלת מעשה הבריאה וגם להתנות עם כל הנבראים את קיומם בכך שיתחשבו בצרכיהם של ישראל . הוא דרש מהים להסכים מראש להיקרע בפני ישראל , תבע מהארץ ומהשמים לשתוק ולהאזין למשה כאשר ישיר את שירתו , הבהיר לשמש ולירח שעליהם לעצור את מהלכם לפקודת יהושע , ציווה על העורבים לכלכל את אליהו כשיברח מאיזבל , התרה באש הכבשן שלא לחרוך את בשרם של דניאל , מישאל וחנניה כשיושלכו אל תוכה , הזהיר את האריות שלא להזיק לדניאל כשיושלך אליהם , התנה עם הדג שיקיא את יונה ופקד על השמים להיפתח לקולו של יחזקאל .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור