תורה שבעל פה

חז"ל סיפרו שדברי הנבואה , כל שעתידים היו הנביאים להתנבא , ודברי החוכמה שעתידים תלמידי חכמים לדרוש , ניתנו כולם כבר בסיני , או לכל הפחות נרמזו בסיני . לכן כשהיה רבי שמעון בן עזאי דורש בתורה ומחריז דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים , היתה האש מלהטת סביבו כמו שלהטה בסיני . וכשחידשו החכמים חידושים על גבי חידושים היו מהפכים באותיות התורה ובוחשים בה עד שלא הכירה את עצמה , ובכל זאת מספרים שהכל דברי קבלה והכל תורה למשה מסיני . תורה אחת ניתנה , והיא מתחדשת בכל יום בדמות תורה שבעל פה , כל חידוש הוא רק פירוש , והכל הדים ובני הדים של הקול שנשמע בסיני . התורה שניתנה בסיני הועברה בשלמותה לרשותם של בני האדם ובמיוחד לישראל , ומתוך ישראל במיוחד לתלמידי חכמים לדרוש בה . היא הועברה ממשה ליהושע ומיהושע לזקנים ומזקנים לנביאים ומנביאים לאנשי כנסת הגדולה . בשלב הזה קרה משהו מוזר , שכן אף שהתורה הועברה לעזרא הסופר ולאנשי כנסת הגדולה , התבקש עזרא לכתוב את התורה מחדש , ולא ברור אם התורה שכתב היא אכן אותה תורה שהועברה מסיני . ומעשה שהיד . כך היה : עזרא הלך בשדה עם עוד חמישה אנשים ולפתע שמע קול קורא אליו לפתוח את...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור