העגל

אלא שבינתיים קצרה סבלנותו של העם שראו שמשה מתמהמה על ההר . נראה שגם מראה הענן שחנה על ההר , האש שבתוכו וכל הקולות המחרידים שבקעו ממנו כבר לא הרשימו אותם במיוחד . הם פנו אל אהרון , שירד בינתיים מן ההר שעליו המתין קודם במחצית הגובה , וביקשו ממנו לעשות להם אלוהים אחרים , כאלה שיילכו לפניהם ממש , שיהיו מוחשיים וגלויים , ולא נסתרים , עמומים ושופעי חידות ואימים . ויש אומרים שרק הערב רב ( ארבעים אלף במספר ) שברחו עם ישראל , ועוד שני חרטומי מצרים בשם יונוס ויומברוס תבעו זאת מאהרון , ואולי גם השטן נלווה אליהם והראה להם את דמותו של משה מתה , תלויה בין שמים וארץ . חור , אחד הנשיאים משבט יהודה , גער בהם , והם הרגו אותו . אבל אהרון שיתף פעולה , הורה להם להביא לו את כל תכשיטי הזהב שברשותם , התיך אותם וביקש ליצור מהם עגל , אולי כמחווה לאל , אבי האלים הכנעני , שהופיע פעמים רבות בדמות שור . ככלות הכל הם היו בדרכם לכנען , לארץ אשר אל , אבי האלים , חפה עליה מלמעלה . לאחר שהשליך אהרון את הזהב אל האש זרק מישהו בשם מיכה אל האש לוח ועליו המילים "עלה . "שור אז עלה עגל מתוך הבערה , מבהיק , מתנוצץ , בועט ומקרטע...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור