שתוק, כך עלה במחשבה לפני

אחרי שהסכים העם לקבל כתב משה את כל המצוות הללו , מאוחר אל תוך הלילה . עם שחר קם ובנה תחת ההר מזבח ושתים עשרה מצבות כנגד שבטי ישראל . הועלו קורבנות ואז קרא משה באוזני העם את מה שכתב בספר , אותו כינה ספר הברית . הוא היזה על העם את דם הבהמות השחוטות והכריז שזהו דם הברית בינם לבין האל שאת ציווייו התחייבו בזאת לשמור . אז עלה שוב עם אהרון , נדב , אביהוא , חור , יהושע והזקנים אל מרגלות האלוהים . הם נשאו מבטם מעלה וראו את אלוהים קרוב קרוב . תחת רגליו התנוצצה הקרקע כספיר וכתכלת השמים . הם ישבו לנגדו , הביטו בו , אכלו ושתו , ודבר לא קרה להם . אז עלו משה ויהושע עוד בהר לקבל מידי אלוהים לוחות אבן ועליהם תורה ומצוות , בנוסף לספר הברית שבו כתב משה את הדברים שכבר נמסרו קודם לכן . כשעלה משה להר כיסה ענן את ההר . מתוך הענן נראה כבוד יהוה כאש אוכלת בראש ההר . שישה ימים חיכה שם משה מול הענן ורק ביום השביעי קרא לו אלוהים . משה נכנס אל תוך הענן ונשאר שם ארבעים יום . בתוך הענן שטח האל באוזני משה עוד הנחיות וצווים רבים מאוד . במהלך ארבעים היום הללו התקיימו כמה שיחות מעניינות בין משה לאלוהים . בהזדמנות אחת רא...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור