מתן תורה

בחודש השלישי לאחר יציאת מצרים חנה העם מול הר סיני , שהיה פעם מקומו של סין , אל הלבנה , מקום סהרורי , טווי קסם , שאור כסוף נח עליו גם בלילה . כעת ירד אלוהים לשכון עליו . העם נשאר לרגלי ההר ומשה לבדו עלה אל ההר . הוא חצה את חומת הערפל החיצונית והגיע אל חומת הערפל הפנימית . שם ראה את אלוהים עצמו , בתוך הערפל הפנימי , במקום שאפילו למלאכים לא הותר לבוא אליו . ואולי ראה אותו רק מאיר מתוך האספקלריה המאירה , שלא כנביאים שבאו אחריו , שראו אותו רק דרך אספקלריה שאינה מאירה . כל אותם נביאים שמעו את קול האלוהים מותאם ליכולת הקליטה שלהם , ורק משה שמע אותו כפי שהוא . משה התעלה והתרומם והתגדל לקראת אלוהים והגיע למדרגת יחידה , שהיא מדרגת הנשמה הגבוהה ביותר . כשהגיע משה אל מקומו של אלוהים אמר לו אלוהים שאם ישמור העם את מצוותיו הוא יהיה העם הקדוש שלו , עם נבחר מכל העמים . לאחר מכן הוסיף הנחיה טקטית : אם יסכימו ישראל לקבל את התורה יש לתת אותה ראשית לנשים ורק לאחר מכן לגברים , כי לנשים יש השפעה על הגברים , כי הנשים הן שיגדלו את הילדים לתורה ולמצוות , וכי אם לא יתחשבו בנשים הן עלולות להכשיל את כל העניין . א...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור