לקראת מתן תורה

לא זו בלבד שהעולם נברא על פי התורה , הוא נברא גם למען התורה וקיומה . כל הבריאה והתקיימותה הרציפה הותנו בכך שישראל יקבלו את התורה ויקיימו אותה . אלמלא קיבלו אותה , היה העולם חוזר לתוהו ובוהו . ומשום שפעמים רבות לא ברור אם בכלל ועד כמה הם מקיימים אותה , פעמים רבות גם לא ברור עד כמה מצליח העולם להתקיים מחוץ לתוהו , או עד כמה הוא שקוע ומבעבע בתוהו . משנברא העולם התעורר הצורך להביא את התורה אל המקום שנועד לה - בידי בני ישראל . אלא שבשל חישובים אלוהיים סבוכים שמעולם לא התבררו כל צורכם צריך היה עדיין לחכות לשם כך עד שיירדו ישראל למצרים , יהיו שם לעבדים וייצאו משם . אבל גם לאחר שיצאו משם חשב אלוהים שהם עודם שרויים במנטליות של שיעבוד ולכן החליט שעליהם ללכת במדבר שלושה חודשים , להתנקות , להזדכך , להשיל מעליהם את שאריות הטיט , בוץ הנילוס ואבק הלבנים , ואז יהיו בשלים לקבל תורה . היה חשוב לאלוהים שיהיו בריאים לגמרי בגופם ונפשם ביום קבלת התורה , ולכן שלח מלאכים שירפאו את בעלי המומים שבהם . הוא גם לא רצה שיהיו עדיין תחת הרושם של הניסים שנעשו להם לפני כן , ולכן חשב שעדיף להמתין מעט , כדי שיוכלו להתייח...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור