התורה השמימית

התורה האמיתית , הראשונה , ההיולית , איננה התורה המונחת כיום בידינו . התורה האמיתית קדמה לבריאה ונוצרה זמן רב לפני שנוצר העולם . אי אז בקידמת הדברים נבראה התורה במשך ארבעים יום וארבעים לילה . עדיין לא היו בהמות , ולכן לא היו עורות לעשות מהם מגילות קלף . אי לכך כתב אותה האל בזרועו , באש לבנה על גבי יריעות של אש שחורה . הוא כתב אותה , אבל כלל לא ברור אם הוא עצמו גם הגה אותה , שכן נודע ליודעי החוכמות הנעלמות שאחרי כתיבת התורה , תשע מאות שבעים וארבעה דורות לפני שנברא העולם , ישב האל , חקר ודרש את כל צירופי התורה שהוא עצמו כתב , עד שהכיר אותה על בוריה , כדי שבעתיד הרחוק יוכל ללמד את ישראל את התורה בישיבה של מעלה . אלא שלמרות החקירה היסודית דומה שעדיין לא הקיף את אינסוף המשמעויות האפשריות שלה , שכמו הלכו ותפחו מרגע כתיבתה . לכן מצא עצמו האל לא פעם שואל בעצת תלמידי חכמים בשר ודם ולומד איתם תורה כשווה בין שווים . בהמשך , כשהחליט האל לברוא את העולם , הוא הניח את התורה לפניו והיה מתבונן בה ובורא את העולם במתכונתה . הסתכל במילה שמים , המופיעה בפסוק "בראשית ברא אלוהים את , "השמים וברא על פיה את השמ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור