השד היהודי האחרון

שנים רבות מאוד חלפו מאז , שנים רבות שכמו בלעו זו את זו , שנים רבות בחושך ובאבק , אבק הנדודים , אבק הגלות , אבק הקיום היגע . בחושך ההוא ובאבק ההוא שקעו היהודים , והשדים היהודיים שקעו איתם ופינו את מקומם לשדים גדולים וחזקים יותר , נמרצים ונחושים יותר . בפולין , באוקראינה ובפודוליה , במקומות אליהם בוששו ההשכלה והקירמה לפלוש , עוד ליוו השדים והחיצונים למיניהם את חיי היהודים . לעיתים התערבו אף שדים גויים בחייהם . כך למשל כשעוד ישב הבעל שם טוב בבית המרזח של אישתו בכפר , לפני שהתגלה ועלה לגדולה , היתה שם מכשפה אחת גויה שעצרה את הגשמים בכשפיה . אז נחלץ הבעש"ט ושיבש את כשפיה בתפילותיו . למכשפה ההיא היה שד והוא גילה שהבעש"ט משבש את כשפיה וסיפר לה זאת . הלכה המכשפה לאמו של הבעש"ט ויעצה לה שתשכנע אותו להפסיק את מעשיו פן תעשה לו כישוף ויבולע לו . אמו אכן אמרה לו לעזוב בשקט את הגויה אבל הבעש"ט אמר שאינו חושש ממנה והמשיך בשלו . אז שיסתה בו המכשפה את השד שלה , אבל כשבא השד אל הבעש"ט לא הצליח להיכנס אל קיטונו . הבעש"ט גער בו על שהעז בכלל לבוא אליו וכפה עליו שילך ויזיק למכשפה . אחר כך כלא אותו במין כלא ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור