מאבק הרואי

אחד האחרונים שהתיצבו חזיתית בפני סמאל ועולם הסיטרא אחרא היה רבי יוסף דלה ריינה , שישב במאה החמש עשרה בצפת והיה בקי בקבלה . הוא החליט לצאת למלחמה בכוחות הטומאה כדי להסיר את המכשול בפני המשיח , המעוכב על ידי שלטון הגלות והקליפות . אי לכך בטהרו הוא וחמשת תלמידיו , רחצו , נמנעו מלבוא אל נשים פרק זמן ממושך , ואחר כך התחמש רבי יוסף בקסת סופרים והם יצאו למסע הגורלי . תחילה הלכו למירון והשתטחו על קבר רבי שמעון בר יוחאי . אז בא רבי שמעון אל רבי יוסף דלה ריינה בחלומו וניסה להניאו מן השליחות הזאת , שמא היא גדולה מכפי מידותיו . אבל רבי יוסף התעקש שהגיעה גלות עד נפש . משם הלכו לטבריה , שם טבלו הרבה , התפללו בדבקות והזכירו את שמות האל הסודיים והמפורשים כמו שם של מ"ב אותיות , עד שבא אליהם אליהו הנביא . גם הוא יעץ להם לחדול משליחותם אבל הם התעקשו שלא יחזרו לביתם עד שיחלצו את השכינה משבי הסיטרא אחרא . כשנוכח בנחישותם פסק להם אליהו עוד תעניות וטבילות וצירופי שמות עד שיירדו אליהם המלאכים . הם עשו כמצוותו וזימנו את המלאך סנדלפון ששימש בין השאר כמתורגמן עליון בין ישראל לבין האל . לאחר מאמצים כבירים מצידם נ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור