ניקבת התהום

והיכן היתה ניקבת התהום הרבה שאליה נסוגה לילית ? לאן הוביל מסדרון הרחם שעלה מצפונה של ארץ ישראל ? איפה נמצא מקום המחבוא הזה , העמוק , האפלולי , המתוק מכל ? - הוא נמצא בכל מקום , מעבר לכל הדברים , מאחוריהם , תחתם , בסופם . לכן נקראה לילית גם "קץ כל בשר" ו"קץ . "הימים שם , במקום הפרא המרוחק ההוא , ממתינות לילית , נעמה , אגרת בת מחלת וכל צבאות שדותיהן ליום המיוחל בו יתמעט סוף סוף האור האלוהי האלים והתהום תעלה שוב ותציף את הארץ החרבה , הצמאה . אבל עוד קודם שתעלה התהום ותציף את הכל , הצליחה לילית לזכות ביתרון רציני במאבקה המתמשך בנשים הכנועות והצייתניות - חווה והשכינה האלוהית . כפי שישראל הופרדו מהאלוהות ויצאו לגלות אל בין אומות העולם , כך הצליחה לילית לבסס את הפרדתה של האישה האלוהית מבעלה . הוא נשאר לבדו בשמים ואילו היא , שביקשה ללוות את ישראל , הפכה פגיעה וחשופה . לילית תפסה אותה , הפשיטה אותה , שמה עליה כבלים ושלשלאות , הפכה אותה לשפחתה והציגה אותה , עירומה ופגיעה , לעיני כל . בכלל נטתה לילית לתפוס את מקומה של האישה האלוהית , אבל אלה שתהו על קנקנן גילו שהן למעשה שני הפכים : השכינה היתה מר...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור