תרגילים זולים

מערכת האלוהות היתה למעשה חסרת אונים בפני פלישות אלה , והיחידים שמסוגלים היו לבלום אותן היו בני האדם , באמצעות מצוות , מעשים טובים וכוונת כוונות . המקובלים גם פיתחו טכניקות של מתן שוחד ושאריות לסיטרא אחרא , כדי שיסתפק בזה ולא ירצה את העיקר . הם הורו להפריש לו שאריות מזונות המצטברים בין האצבעות , מים אחרונים , טינופת בית הכיסא , זוהמה שתחת הצפורניים , שעיר לעזאזל כדי להרחיקו מישראל ביום הכיפורים שבו נפתחים שערי השמים , מאה תקיעות בראש השנה לבלבל עליו את דעתו , פסולת של קורבנות , נשורת של פולחן , זיבורית של מחשבה ... יש אף שאמרו שאת כל הקורבן יש להפריש לסיטרא אחרא לאחר שהצטברו עליו כל העוונות , ולאל עצמו להותיר רק את כוונת הלב . אבל סמאל היה תמיד חכם מכדי להתפתות לתרגילים הזולים הללו , ובני האדם עצמם לא עשו מאמצים גדולים להרחיקו . תחת זאת עברו עבירות קטנות וגדולות , החמיצו את מצוותיהם והבאישו את מעשיהם הטובים . בכך העניקו חיות וכוח לסמאל והניחו לו לכבוש את נשמותיהם , שהיו חצובות מן העולם האלוהי העליון . בני האדם היו חלשים , יגעים מלציית לתביעה לזנוח את התענוג עד שיגיעו לעולם הבא , והגוף ,...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור