סיטרא אחרא

כשהתעצבה האלוהות כעולם של ספירות , התמקם סמאל לאיזה זמן בין הספירות לבין עולמנו ושיבש את ירידת השפע לעולמנו ואת עליית ניחוח הקורבנות והדי התפילות לעולמות העליונים . אחר כך נע שמאלה והקים אימפריה שלמה משמאל לעולם האלוהות . אימפריה זו כונתה האצילות השמאלית או הצד האחר - סיטרא אחרא . מקובלי קסטיליה ידעו לספר שהיא כמעט שקולה בכוחה לאלוהות ומהווה איום מתמיד עליה . היא אף התעצבה במתכונתה של האלוהות - כעשר ספירות טומאה כנגד עשר ספירות קדושה : לובנו של לבן הארמי האשמאי הזקן כנגד לובן ספירת הכתר העליונה , אודם עכור כנגד אודם הדין , מרה ירוקה וממיתה כנגד ירקותה של ספירת תפארת . ממוניה הבכירים ואדירי האונים השקיפו על האלוהות בעיני אש שחורה מצד שמאל . היו שם תאומיאל , כרתיאל וקמטיאל בספירת הטומאה הראשונה , עוגיאל ובליאל הכופר בשנייה , סתריאל , הרסיאל , עיתיאל ושעריאל בשלישית , געש כלה , עוזיאל וחזריאל ברביעית , גולהב , זעפיאל ואגגאל בחמישית , תגרינון וזעמיאל בשישית , ערבזרק בשביעית , סמאל שצץ לו לפעמים בשמינית , גמליאל ונחשיאל בתשיעית ולילית בעשירית כנגד ספירת מלכות הנשית בעולם הקדושה . אבל הדמויו...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור