נון־קונפורמיזם

ככלל שאף סמאל לפרוץ את התבנית האחדותית שבמסגרתה אלוהים היה מצווה ובני האדם היו מצייתים , אלוהים קובע מהו טוב ומהו רע ובני האדם מקבלים את הכרעותיו ואת השקפת עולמו . סמאל הראה לבני האדם שיש אפשרויות נוספות , ולאלוהים הראה שהמציאות אינה מתנהלת כולה על פי לוחות הערכים שלו . כך כשהלך אברהם לשחוט את יצחק בפקודת אלוהים היה סמאל היחיד שניסה להניא את שניהם מן המעשה שעמדו לעשות . הוא שאל את אברהם כיצד זה אב הולך לרצוח את בנו יחידו , ואת יצחק שאל איך זה הוא נותן עצמו להישחט . אבל שניהם היו להוטים למלא את הציווי האלוהי ואטומים לשיקולים מוסריים . אלוהים מצידו ניצל את סמאל כדי שלא להצטייר כאל רע . הוא שש להטיל עליו משימות של הרג , מוות וגרימת ייסורים . כך למשל בתקופת הנדודים במדבר פעל סמאל - בתוקף תפקידו כמלאך המוות - בשליחות האל . לאחר שהתלוננו בני ישראל על כך שהאדמה בלעה את קורח ועדתו רצה האל להשמיד את כולם ושלח את מלאך המוות להטיל בהם מגיפה . הוא אכן עשה זאת וכבר המית ארבעה עשר אלף ושבע מאות איש , אבל אז נעמד אהרון מולו עם מחתת קטורת , ויש אומרים שאפילו כפת אותו בידיו וברגליו , והמגיפה נעצרה . כא...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור