שור הבר

שור הבר , שכונה גם בהמות , שכן רחוק מהלווייתן , שכן אילו התקרבו יתר על המידה היה משקלם המשותף מקעקע את הקשתות הסומכות את העולם . שור הבר היה היצור הקדום ביותר בין יצורי היבשה , ונראה ספק כהיפופוטם עצום ספק כשור . זנבו היה גדול מגזע של ארז ועצמותיו עבות מצינורות נחושת . הוא משל בכל יצורי היבשה ונהג לרעות בהררי אלף . ייתכן שנוצר ממים , אדמה ואור . כנראה שהיתה לו בת זוג , אבל אלוהים צינן את תשוקתה אליו ואותו עצמו סירס , כפי שעשה ללווייתן , כדי שלא יזדווגו , ישליטו את מינם על העולם ואולי גם ימוטטו אותו תחת משקלם . את הנקבה לא הרג הפעם , רק משום שרצה שהצדיקים ייהנו מבשרה המשובח באחרית הימים . תאבונו של שור הבר היה כה גדול עד כי היה מכלה ביום אחד את כל המרעה שבהררי אלף , אלא שהמרעה היה מתחדש בכל לילה . כדי לרוות את צמאונו היה עליו לשתות מנהר עצום בשם יובל שהיה יוצא מעדן . שור הבר היה יצור רחום ובלתי מזיק ששמר על הציפורים ועל עדרי הבהמות שמגדל האדם מפני חיות הטרף . כל זה לא הפריע לאלוהים להחליט שבאחרית הימים יהרוג את שור הבר במו ידיו , לאחר שהמלאך מיכאל ייכשל במשימה > כל זה היה ידוע מראש . ( ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור