מטטרון

אחרי המבול והפורענויות שבאו על בני האלוהים עלה חנוך בן ירד לשמים וראה את האל ואת המלאכים הסובבים אותו ואת כל סודות הבריאה . הוא עלה אל השמים דרך עבים וערפל ומאורות עד שהגיע אל חומה בנויה אבני בדולח ומוקפת לשונות אש . מעבר לה ניצב בית גדול שכולו בדולח . תקרתו היתה שביל של כוכבים ומאורות וביניהם עופפו כרובי אש . חנוך בא אל תוך הבית שהיה חם כאש וקר כקרח ונטול כל תחושת חיים , ושם נגלה לו בית שני , גדול ונורא מהראשון וכולו כלהבת אש . בבית ההוא ניצב כיסא רם שמראהו כבדולח וסביבו כעין שמש וכרובים ותחתיו זורמים נהרות אש . על הכיסא ישב האל , מעילו זוהר יותר מן השמש ולבן יותר מן השלג . אפילו המלאכים לא היו מסוגלים להתבונן בו . רבבות רבות עמדו סביבו אבל לו לא היה כל חפץ בהם . זו היתה תחילת עלייתו של חנוך בן ירד אל העולמות העליונים ותחילת חדירתו אל תוך ההייררכיה המלאכית הוותיקה . לאורך מאות ואלפים רבים של שנים היו אוריאל , מיכאל , גבריאל , רפאל ואחרים המלאכים הוותיקים והבכירים בפמליא האלוהית . אבל חנוך פרץ י כמטאור אל ההיכלות העליונים עד שתפס בהם , עד כמה שידיעותינו מגיעות , את המקום הבכיר ביותר מל...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור