פאר והדר

בחזיונות הנביאים שבו והתרבו המלאכים . לישעיהו הם התגלו כשהם עומדים מעל לאל . הם היו בעלי שש כנפיים כל אחד , כיסו את פניהם בכנפיהם וקראו בקול את תהילת האל . אחד מהם נטל רצפה במלקחיים מן המזבח ונגע בה בפיו של הנביא כדי לטהרו . ליחזקאל התגלו כרובים כרביבים של המרכבה האלוהית עצמה שעליה יושב האל . ואולי היה זה מטטרון שישב שם , או מלאך בשם ענפיאל . פעם אחרת ישב יחזקאל בביתו עם זקני יהודה וראה חיזיון של דמות שכולה אש ממותניה ומטה וכולה זוהר חשמלי ממותניה ומעלה . הדמות הזו הראתה לו חזיונות ותמונות המגלמות את הדברים שעליהם עליו להתנבא והחייתה בפניו את מראה האל הרכוב על המרכבה שכולה כרובים , אופנים , עיניים , כנפיים וידיים . חגי הנביא תואר כמלאך בעצמו ולזכריה היה מין מלאך שדיבר מתוכו , הראה לו מראות ופתר לו חידות נבואיות . מלאכים הם שהצילו את דניאל מגוב האריות ואת חנניה , מישאל ועזריה מכבשן האש . שר הברד ביקש אז לרדת לצנן את הכבשן , אבל גבריאל טען כנגדו שאין גבורתו של האל בכך שהברד יצנן את הכבשן , כי זה הרי מובן מאליו , והשיג את הסכמת האל לכך שהוא , בתוקף תפקידו כשר האש , יירד ויצנן את האש . לא ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור