מקום ריק

ספירת מלכות היתד . אמורה להיות גם מקומה של השכינה , של כנסת ישראל בתוך האלוהות . אבל המקום היה ריק . השכינה היתה בגלות והמקום הריק היה פרוץ לחדירת גורמים עוינים אל תוך האלוהות . עניין זה היה כמעט בלתי נמנע , שכן לנשיות ניתן אמנם מקום בתוך האלוהות , אבל היה זה מקום מוגדר , מוכפף , שולי , וגם כלפי המקום הזה בתוך עצמו נותר האל הזכר חשדן ועוין , וחשד בו כפתח לכל מיני מסתננים . המקום היה חשוף ופגיע כי נוצר מלכתחילה חלש ותלוי בהגנת הזכר . לכן חדרו אליו מדי פעם הנחש , סמאל ולילית , וממנו פלשו אל האלוהות שמעליו או השפיעו על העולם שתחתיו . הם נטו לעשות זאת בעיקר בלילות מעוטי ירח , שבהם היתה ספירת מלכות הנשית חשופה ופגיעה במיוחד . וכך , עם שהיתה מושפלת , סבילה ודחויה , חשודה , מפוקפקת ומגורשת , הפכה השכינה לאם טיפוס לכל נשות העולם , במיוחד אלה היהודיות . לעיתים הצליחה השכינה להיחלץ זמנית מן הגלות ולהתרווח במקומה , בספירת מלכות , שהפכה אז לבית למלכה חסרת הבית . אז הועמדו לרשותה בתולות שהיו מקשטות אותה ומתקשטות בעצמן , מייפות את גופה החבול ומכינות אותה לעילוסין , מענגות אותה ומקילות את בדידותה . ה...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור