השכינה

אבל עוד לפני הצלמוות והאבדון ניסה אלוהים לשמר מידה מסוימת של זוגיות בעת משבר וניצל את המקדש שבנה לו שלמד . כדי להתייחד מדי פעם עם האישה , שנקראה מעתה שכינה . מי היתד , השכינה ? בתחילה היתה בעיקר חלום של אלוהים , פנטזיה של נשיות שלא ממש נפרדה ממנו עצמו . אלוהים חשב שאולי אין צורך באישה של ממש , שאולי הוא יכול לפצות את עצמו על אובדן האשרה , עשתורת וענת בכך שייצר מין נשיות מתוך מחשבותיו , מין נשיות שיוכל להשתעשע בה אבל לא תהיה נפרדת ממנו . היא תהיה רק שלוחה שלו . תהיה בה גם מעין נוכחות נצברת של כנסת ישראל , אבל בעיקר יהיה בה הרבה ממנו עצמו , ממחשבותיו על האישה הנכספת , מבריאתו את עצמו בדמות אישה . למעשה התקיימה השכינה עוד הרבה לפני שצמצמה את עצמה לממדיו של המקדש . בתחילה ריחפה ברקיעים העליונים והפיצה זיו מענג במיוחד . מזיו זה נהנו בעיקר המלאכים והצדיקים . בתקופת חז"ל הבינו תלמידי החכמים שיזכו ליהנות ממנו לאחר שיעלו למרום . למעשה היו אמורים לשבת שם רוב הזמן ולא לעשות הרבה מלבד השתכשכות באגמי הזיו האלה . בסמוך לבריאת האדם ירדה השכינה למטה , אבל מכיוון שהיתה מתואמת עם האל ואפילו שותפה לרגישו...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור