גילו

ימיו של אלוהים היו כימי המים והחושך והתהום . בראשית ריחפה רוחו על פני המים ומלבד זאת היו שם רק חושך ותהום . אז התחיל אלוהים לברוא את האור ואת השמים והארץ .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור