מיקומו

אלוהים רכב על עננים ודהר ברקיע , ובכלל נמצא רוב הזמן בשמים ולכן נקרא אל עליון . בתחילת דרכו בילה חלק ניכר מהזמן בשני הרים - הר שעיר , שממנו בא , ושהיה כנראה מולדתו העתיקה , ובהמשך הר דוורב שנקרא גם הר האלוהים . גם בשלב מאוחר יחסית , בימי הממלכה , חזר אליהו להר האלוהים ופגש שם את האל . ברבות הזמנים נטש האל את הר שעיר , שהפך למקומו של השטן . מלבד זאת נוכחותו של אלוהים היתה כנראה מוחשית ומורגשת יותר במשכן שנבנה לו עוד בזמן הנדודים במדבר , ואולי אפילו בארון שבו נישאו לוחות הברית ושנקרא גם ארון האלוהים . מאוחר יותר הוא נכח במקומות כמו היכל יהוה בשילה או במקדש בירושלים . כל עוד שוטט בשמים לא היה לו מקום קבוע , מקום של ממש להיות בו . בניית המשכן , ועוד יותר מכך המקדש , העניקה לו מקום כזה ועם לשכון בתוכו . כעת כבר לא היה נע ונד והיה שייך . עם זאת גם היה פחות נגיש וגלוי . כבר לא היה נוכח בכל ונמצא ומורגש בכל , תחת כל עץ ועל כל גבעה , לא התגלה במדבר ועל הים לעיני כל , אלא צמצם עצמו לקודש הקודשים , אל מאחורי הפרוכת , הסתפק בהתגלות רק לכוהן הגדול ביום הכיפורים , ולעם לא נותר אלא לקבל ולהאמין . אבל...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור