מופעיו

אלוהים הופיע בצורות שונות . הופעתו הראשונה , ללא עדים , היתה בדיבור , כקול המצווה על הבריאה . גם לאדם בגן עדן הוא הופיע כקול בלבד , והקול הזה הילך על אדם אימים . הוא הופיע כדיבור גם לנוח ולאברהם , ולאברהם הופיע גם כמין חיזיון . התגלותו הראשונה של אלוהים למשה היתה מתוך סנה בוער באש . הוא הבהיר למשה שלא יוכל לראות את פניו , כי מי שרואה את פניו מת . לכן הראה לו רק את אחוריו . התגלותו לעם ישראל בסיני היתה מלווה באש ובעשן , בקולות וברקים ובקול שופר . לאליהו הופיע כדיבור מתוך דממה דקה , שהשתררה לאחר רוח חזקה משברת סלעים ורעש ואש . לישעיהו הופיע כשהוא יושב על כיסא רם בתוך היכל וסביבו מלאכים מעופפים בעלי שש כנפיים הקוראים בקול מחריד . בשתי כנפיים כיסה כל מלאך את פניו , בשתיים עופף ובשתיים נוספות כיסה את רגליו . ליחזקאל הופיע כמראות אלוהים לאחר שהשמים נפתחו בפניו : תחילה באה רוח סערה מן הצפון , וענן גדול ואש ונוגה סביב הענן . בתוך האש נראה חשמל - זה החשמל שבו , יש אומרים , נתגלו לנביאים גם מראות הנבואה - ובתוכו ארבע חיות מכונפות שצורתן מעורבת מאדם , נשר , שור ואריה . המראה כולו טבל באש , ברקים ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור