מקורות וביבליוגרפיה

א . מקורות . 1 ארכיונים ואו 90 יפ : אמסטרדם , הולנד , ארכיון רוזנתאלינה , ( Rosenthaiiana ) אוסף own * האג , הולנד , ארכיון הקהילה האשכנזית . ( Gemeentearchief ) ירושלים , הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , תיקי הקהילה היהודית בווינה . ( A / W ) לונדון , בריטניה , , Mocatta Library , University College , London אוסף תפילות . ניו יורק , ארה"ב , אוסף צ'רלס ריכטר . ( Charles Richter ) פתח תקוה , אוסף על הרב יוסף קרליבד , רבה הראשי של קהילת המבורג אלטונה , בידי בתו , ד"ר מרים גיליס קרליבך . . 2 תיעוד ממשלתי : דברי הכנסת / ירושלים תש"ט . ספר החוקים , ירושלים תש"ט . . 3 סידורים , מחזורים והגדות : — "אזכרה לקדושי , "השואה סידור תפילה —נוסח אשכנז , הוצאת קורן , ירושלים תשמ"ב , עמ' — . 271 "אזכרה לחללי , "השואה מחזור רינת ישראל ליום כיפור —נוסח ספרר , הוצאת "יד שפירא" באלון שבות והוצאת מורשת בע"מ , ירושלים תשל"ט , עמ' — . 234—233 הרלאו , ג' ( עורר , ( מחזור לימימ נוראים , ביו יורק — . 1972 הרלאו , ג' ( עורך , ( סידור שים שלום , ניו יורק — . 1985 סטרספילד , מ' ( עורך , ( הגדה של פסח , ניו יורק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן