המקורות של התפילות והתעודות המובאים ב"שער התפילה"

1 ב' אופיר ( עורך , ( פנקס קהילות גרמניה : באוואריה , ירושלים תשל"ג , עמ' 2 . 55 הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , ירושלים , , A / 111 , 1 מובא אצל ב' אופיר , עמ' 3 . 55 הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 4 . AW / 1329 הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 5 . AW / 1331— 1332 סידור שפת אמת , רעדעלהיים . 1922 , pp . 84—85 S . G ., Stern , Neunter Teil : "Fuer das Wochenfest" , Wien Machsor . Die saeinmtlichen Festgebete der hraeliten , von 6 . 1938 נמסר למחברת על ידי הרב חיים אייזנברג , רבה הראשי של וינה , יוני . 1985 ד הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 8 . AW / 16298 . 5 נמסר למחברת ע"י הרב רנה סירה / Sirat ) רבה הראשי של צרפת , 0 . 85 נ 9 . 23 . י' ארד ואחרים ( עורכים , ( השואה בתיעוד , ירושלים תשל"ח , עמ' 10 . 82—81 נמסר למחברת על ידי ד"ר מרים גיליס קרליבד , בתו של הרב יוסף קרליבך . 11 קלונימום קלמיש שפירא , שלוש דרשות , תל אביב ללא תאריך [ תשמ"ח 13 ietische Gemeente , dossier 998 Gemeentearchief , ' s Gravenhage , Archicf Nederlands — Israel- 12 . [? נמסר למחברת על ידי ד"ר מרים גיליס ק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן