62 מגילת השואה : קינה על חורבן בית־ישראל באירופה מאת משה פראגר

יזכור אלקים שש מאות רבבה , בני ישראל קדושים , שהומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בשנות הזוועות ת"ש—תש"ה , על פשעם האחד שהם בני אמונה , זרע אברהם יצחק ויעקב . יזכור אלקים ויחונן את אפרם של קרבנות עם ישראל , שהובלו המונים המונים לבתי המשרפות ורמץ עצמותיהם פוזר בשדות הגויים — אך בת קול אחרית שירתם "אני , "מאמין הולכת מסוף העולם ועד סופו . יזכור אלקים ויצרור בצרור חיי הנצח אלפי קהלות ישראל קדושות , שנכרתו מארצות החיים בידי אשמדאי הנאצי , על עטרת יחוסן ותפארת מורשתן , על שפעת פריחתן וזרעי עתידן . שומו שמים על שואה ומשואה זו — ארץ , ארץ , אל תכסי נהרי נחלי דמינו ! שחקה לו שעתו לשטן המשחית הגרמני . הוא הסתער , כבש והכריע אחת אחת כעשרים ארצות ביבשת אירופה : את אוסטריה ואת ציכוסלובקיה את פולין ; את דניה ואת נורבגיה ; את צרפת ואת בלגיה ; את הולנד ואת לוקסמבורג ; את רומניה ; את יוגוסלביה ואת בולגריה ; את ליטא ; את לטביה ואת אסטוניה ; את אוקראינה ואת רוסיה הלבנה וחלקי רוסיה הגדולה ; את יוון ואת איטליה ; ואת הונגריה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן