61 קינה על חורבן אירופא, בשנות האימים והשואה תרצ"ח - תש"ה מאת הרב שמואל וואזנר, רבה של זכרון מאיר, בני־ברק

אש תוקד בקרבי / בהעלותי על רוחי / חורבן עדתי קינים אגידה / בזכרי קדושי / ערבה שמחתי קהלות קדש / לומדי תורתי / מחזיקים בבריתי נחרבו ונשרפו / נחנקו ונהרגו / אוי לי כי חטאתי כזבחים ועולות / עלו מזבחה / לכפר משובתי בני ציון היקרים / בחורי חמד / לומדי תורתי איכה נשמדו / לעיני בני עמי / אבדה תקותי אלפי רבבות / עלו על מוקדה / מי יתן תמורתי חתנים וכלות / זקנים וזקנות / מי יתן חליפתי השמר לך / פן תשכח מעש עמלק / מחריב כנסתי עדי ינקם ה' / נקמת עמו / יבנה את ביתי אנא ה' נקם / נקמת עבדיך / והשב את שבותי יקומון מתיך / ויחיון צדיקין / ואז אסיר אבלתי . [ מתוך האוסף הפרטי של הרב חיים אורי ליפשיץ , ירושלים ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן