52 "איכה", סידור עבודה שבלב התנועה ליהדות מתקדמת, ירושלים תשמ"ב

איכה נקונן על בית המקדש , איך נבכה עצים ואבנים , אזנינו תצלנה מזעק חדש : קול רבבות אלפי השרופים . שקול חרבן שליש מעמנו שקול החרבן הקיים בהווה כנגד אבדן שני מקדשיו , כנגד כל כשלונות העבר . ומה יתן משכן אלהינו , כיצד זה לבית חדש נקוה ואין עוד העם לבוא שעריו . לעם יהוה , שטרם חזר . איכה נספר פרעות האויב , הלילה נבכה על בית ישראל , ואין נתאר מוראות מלחמה , על הרס העם ברוח וגוף , האם לא קדם החרבן שבלב , על אל המסתיר , עולם הסובל , אכל מבפנים את בשר האומה ז וכל ההולד מכאן ללא שוב . זאב פאלק [ עבודה שבלב , ירושלים תשמ"ב , עמ ' [ 231  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן