50 סדר יום השואה והגבורה, סידור עבודה שבלב התנועה ליהדות מתקדמת, ירושלים תשמ"ב

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים : אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים : והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איבין מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח : דברים כה מורה כבר השלמתי עם שבר עמי אך עם שבר קטני בני עמי לא השלמתי עדנה . מדי יום אלמד לשלשיס תלמידי בכתה — וששים עיניהם בי תבטנה , יום יום , כהביט באחד כל יכול . וששים ידיהם הקטנות — כמו עלי הן סומכות ובטוחות , ורצות כל ששים רגליהם עת אקרא — "לשורה , . "ילדים ואולי מפני זאת אדמה לעיני בכל יום לא ששים , כי ששים רבבה של עיני ילדים אחרים , שלהם —לא יכלתי הושיע . וששים רבבה של רגלי ילדים , לא תוכלנה לרוץ אם אקרא : — .. .. " לשורה , ילדים" וששים רבבה של ידים , הה ידים רזות ושדופות מצביעות לפני באויר ומבקשות את רשות הדבור ... יצחק שלו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן