49 תוספת לתפילה וסדר יום השואה מתוך סידור שים שלום, כנסת הרבנים, ארה"ב 1985

לא להתיאש געוואלט , יהודים ! לא להתייאש . בשואה שרו הפרטיזנים , " אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה את אור היום הסתירו שמי . "העננה עברנו אקדמה : לעולם אין אנו בסוף הדרך השם גואל עמו ישראל , בונה ירושלים . בגיטו ורשה , הוסיפו היהודים דיברה אחת עשרה , געוואלט , יהודים ! לא להתייאש . אנו מאמינים בשלטון הצדק והשלום וכבוד השם ייראה בכל האנושות אנו מאמינים בשמש גם כשאינה זורחת אנו מאמינים באלוקים גם כשהוא שותק אנו מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה , כפי שכולנו מתמהמהים עם כל זה — ובאמת — אגו מאמינים גם כי נלך בגיא צלמות ' לא אירא רע כי אתה . 'עמדי געוואלט , יהודים , לא להתייאש ההולכים בחושך ראו אור גדול תיכלנה האכזריות והגאווה תתגלה תהילת האדם תתגלה וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו יהי שלום בחילינו שלוה בארמנותינו קווה אל השם , חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם . זוכרים את השואה יום כ"ז בניסן הוא היום הרשמי בו זוכרים יהודי העולם את שישה מיליון יהודי אירופה שעונו ונרצחו במלחמת העולם השנייה עקב היותם יהודים . זהו הזמן שזוכרים אנו פאר חייהם יחד עם פחד מותם . זכרונות ויומנים אין ספור של נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן