48 תוספת להגדה של פסח כנסת הרבנים, ארה"ב 1982

מתוך אנתולוגיה קטנה זו של כתבים ישנים וחדשים , תרצו אולי לבחור קטעים לקריאה לליל הסדר . המטרה 1 העשרת חווית יציאת מצרים שלך . בכדי "לחדש את הישן ולקדש את , "החדש כדברי הרב קוק , חזרנו על עקבותינו מעבדות לחירות , ממצרים להר סיני . עתה חוזרים אנו לעשייה , בכדי לפתוח פרקים חדשים . במשן אלפיים שנה נדדנו בין מדבריות לבין הרים — המונים המונים בעמק הבזיון — רצויים , בלתי רצויים , נסבלים , בזויים , נשמרים , נרדפים ... בדרכנו לארץ ההבטחה . ערב פסח . 1943 המאבק על גיטו ורשה החל בליל ראשון של פסח . במשך עשרים ושמונה ימים מורטי עצבים , בעת שהעולם השקיף בדממה , נלחם קומץ גברים שברירים , נשים וילדים נגד כוחה המרוכז של מכונת המלחמה הנאצית . למרות שדעכה האש , עוד בוערת הגחלת באש סמויה . כי פרעונים באים ופרעונים עוברים : סנחריב , בלשצר והמן , אך לוחמי החירות של הגיטו יחיו לנצח וישמשו עדות לוהטת לאהבת החירות שהוצתה בעת יציאת מצרים . ושוב שמר העם הנבחר את אמונתו . בגיטו ורשה שוב חודש ניסן וכוס אליהו העומדת מלאה הנאמנים-, מספרים על הגאולה שהיתה מהכוס ישתה מייד מלאך המוות . כרגיל — נובח הגרמני את פקודותיו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן